Vrtec Sončni žarek

OBVESTILO!

V tednu od 6. 7. do 10. 7. 2020 se združujejo otroci iz skupin Ribic in Ježkov v igralnici  JEŽKI in otroci iz skupin Miške in Račke v igralnici RAČKE.

Velike Lašče, 3. 7. 2020

Spoštovani starši!

Pošiljamo vam povezavo do spletne ankete o prehrani v našem vrtcu. Prosimo vas za sodelovanje saj z vašimi predlogi lahko izboljšamo prehrano otrok.

Povezava do ankete:

https://www.1ka.si/a/288810

 

Oprostitev plačila staršev za otroke, ki od 18. 5.do 30. 6. 2020 ne obiskujejo vrtca:

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru RS predložila že tretji interventni zakon –Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), v katerem je med drugim predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca (79. člen predloga zakona). Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno. Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil).