Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče

Spoštovani starši!

 

Približujejo se poletni meseci, čas dopustov in počitnic, zato vam posredujemo nekaj osnovnih informacij v zvezi z organizacijo dela v tem času.

* Otroke, ki gredo v septembru v šolo je potrebno izpisati iz vrtca.

* Za otroke lahko uveljavljate rezervacijo v mesecih junij, julij in avgust. Rezervacija je 48 € (30 dni). Če imate v vrtcu več otrok, je rezervacijo možno uveljavljati samo za starejšega otroka. Primer: če imate dva otroka v vrtcu in starejšega izpišete iz vrtca s 15. 7., lahko za drugega otroka uveljavljate rezervacijo od 1. 8. dalje, ker se vam pravice iz javnih sredstev priznavajo od prvega v naslednjem mescu od spremembe. Vsako spremembo je potrebno javiti na pristojni CSD. Datum izpisa oz. rezervacije se šteje še za prisoten dan (primer: izpis 31. 7. – pomeni da je otrok ta dan še prisoten v vrtcu). Obrazce do bite v vrtcu in na spletni strani vrtca.

Oddati jih je potrebno 30 dni pred navedenim datumom izpisa oz. 15 dni pred napovedjo odsotnosti zaradi rezervacije. Enota Turjak bo zaprta od 26. 6. do 31. 8. 2018. Enota Karlovica bo zaprta od 9. 7. do 24. 8. 2018. Otroci bodo v vrtcu v Velikih Laščah.

V vrtcu si prizadevamo, da bi bilo bivanje otrok v vrtcu v poletnih mesecih čim bolj prijetno. Take so želje tudi vas staršev, zato vas prosimo, da nam vrnete v oddelek anketo o času odsotnosti vašega otroka. Na podlagi števila otrok bomo načrtovali ustrezno združevanje oddelkov in število zaposlenih. Prosimo vas, da so ti podatki realni, ker v nasprotnem primeru, delamo organizacijo dela tedensko in zato se spreminja načrtovano druženje oddelkov, igralnice in zaposleni. Anketo vrnejo samo starši, kateri ne bodo uveljavljali rezervacije.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!                                   Vodstvo šole in vrtca

zadnje novice

Prosta mesta v vrtcu

Prosta so 3 mesta za otroke II. starostnega obdobja (od 3 let dalje).

Čakalna lista 2018/2019

slicica 2