Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelkih ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.
Oblike sodelovanja s starši: svet staršev, roditeljski sestanki in pogovorne urice. Poleg formalnih oblik druženja, načrtujemo tudi neformalne oblike druženja otrok, staršev in vzgojiteljic. To so pohodi, ustvarjalne delavnice, nastopi, obiski staršev v skupini, vsakodnevna izmenjava informacij, ogledi različnih predstav in razstav, itd.  Vsaka skupina ima svoj oglasni kotiček, ki je namenjen obveščanju staršev in seznanjanju z dejavnostmi in aktivnostmi  oddelka.

Pogovorne urice v šolskem letu 2018/2019

V vseh oddelkih bodo potekale redne mesečne pogovorne ure.

DATUM

ČAS POGOVORNIH UR

9. oktober 2018

od 16.00 do 17.30

13. november 2018

od 16.00 do 17.00

8. januar 2019

od 16.00 do 17.30

12. februar 2019

od 16.00 do 17.30

9. april 2019

od 16.00 do 17.30

7.  maj 2019

od 16.00 do 17.30

 

Predavanje za starše bo 13. novembra 2018 ob 17. uri v prostorih Osnovne šole.

zadnje novice

Aktualne novičke

Rezervacija, izpis

10.05.2019

Spoštovani starši!     Približujejo se poletni meseci, čas dopustov in počitnic, zato...

Več...

Anketni vprašalnik o prehrani v vrtcu

06.05.2019

Spoštovani starši!Pri oblikovanju jedilnikov nam je pomembno tudi vaše mnenje...

Več...

slicica 2