ODREDBA IN OBRAZEC

549. Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-7/2020/2 z dne 12. 3. 2020 minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih

1. člen
V Odredbi o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20) se za besedilom 1. člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom.«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 16. marca 2020.
Št. 0070-31/2020
Ljubljana, dne 13. marca 2020
EVA 2020-2711-0020
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

 

POTRDILO DELODAJALCA     

KRITIČNA INFRASTRUKTURA

zadnje novice

Aktualne novičke

OBVESTILO

26.03.2020

Zaradi nastale situacije je vrtec Sončni žarek od ponedeljka, 16.03.2020...

Več...

Obvestilo o podaljšanju roka vpis otrok v vrtec, za šolsko leto 2020/2021

23.03.2020

Zadeva: Obvestilo o podaljšanju roka vpis otrok v vrtec, za...

Več...

OBVESTILO (Odredba in obrazec)!!!

14.03.2020

ODREDBA IN OBRAZEC 549. Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja...

Več...

Obvestilo

11.03.2020

Več...

Nasveti za umivanje rok, pravilna higiena kašlja

03.03.2020

Nacionalni inštitut za javno zdravje        

Več...

slicica 2