Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelkih ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.
Oblike sodelovanja s starši: svet staršev, roditeljski sestanki in pogovorne urice. Poleg formalnih oblik druženja, načrtujemo tudi neformalne oblike druženja otrok, staršev in vzgojiteljic. To so pohodi, ustvarjalne delavnice, nastopi, obiski staršev v skupini, vsakodnevna izmenjava informacij, ogledi različnih predstav in razstav, itd.  Vsaka skupina ima svoj oglasni kotiček, ki je namenjen obveščanju staršev in seznanjanju z dejavnostmi in aktivnostmi  oddelka.

Pogovorne urice v šolskem letu 2022/2023

V vseh oddelkih bodo potekale redne mesečne pogovorne ure.

DATUM

ČAS POGOVORNIH UR

11. oktober 2022

od 16.00 do 17.30

8. november 2022

od 16.00 do 17.30

10. januar 2023

od 16.00 do 17.30

  14. februar 2023

od 16.00 do 17.30

11. april 2023

od 16.00 do 17.30

 9. maj 2023

od 16.00 do 17.30