Spoštovani starši!

Kljub temu, da še ni informacij glede oblike delovanja vrtca v mesecu juniju, vas prosimo da do petka, 29. 5. 2020 sporočite ali bo vaš otrok prišel v vrtec s 1. 6. 2020. Navedite tudi uro prihoda v vrtec in odhoda iz vrtca. Za enkrat še vedno velja, da je potrebno izpolniti Izjavo, ki dobite na spletni strani vrtca. Nimamo tudi še informacije kako bo s plačilom vrtca za mesec junij, za tiste otroke, za katere starši še ne potrebujejo vrtca. O tem vas bomo obvestili, ko bomo imeli uradne informacije.

Najprej hvala vsem za sodelovanje ob odpiranju vrtca – tako tistim, ki ste poskrbeli za varstvo otrok doma kot tistim, ki ste z doslednim upoštevanjem navodil omogočili   lažje delo v vrtcu. Kljub vsem varnostnim ukrepom je prvi teden v vrtcu minil lepo in brez večjih zapletov, kar je opogumilo tudi zaposlene v vrtcu.

Prosimo vas tudi za informacije o prisotnosti otrok v mesecih junij, julij, avgust. Običajno gre za počitniška meseca. Letos bo sicer verjetno nekoliko drugače in v vrtcu se bomo potrudili za fleksibilnost ob upravičenih razlogih, vseeno pa bomo potrebovali okvirne informacije zaradi organizacije dela in razporeda dopusta zaposlenih, zato vam posredujemo nekaj osnovnih informacij v zvezi z organizacijo dela v tem času.

* Otroke, ki gredo v septembru v šolo je potrebno izpisati iz vrtca.

* Za otroke lahko uveljavljate rezervacijo v mesecih junij, julij in avgust. Rezervacija za neprekinjeno odsotnost otroka 1 mesec je 51 € . Če imate v vrtcu več otrok, je rezervacijo možno uveljavljati samo za starejšega otroka. Primer: če imate dva otroka v vrtcu in starejšega izpišete iz vrtca s 15. 7., lahko za drugega otroka uveljavljate rezervacijo od 16. 7. dalje. Vsako spremembo je potrebno javiti na pristojni CSD. Datum izpisa oz. rezervacije se šteje še za prisoten dan (primer: izpis 31. 7. – pomeni da je otrok ta dan še prisoten v vrtcu). Obrazce dobite v prilogi dopisa, v vrtcu in na spletni strani vrtca.  

Oddati jih je potrebno 30 dni pred navedenim datumom izpisa oz. 15 dni pred napovedjo odsotnosti zaradi rezervacije. Oddelek vrtca v šoli bo zaprt od 25. 6. do 31. 8. 2020. Enota Karlovica bo zaprta od 13. 7. do 28. 8. 2020 (oz. glede na število otrok). Otroci bodo v vrtcu v Velikih Laščah.

V vrtcu si prizadevamo, da bi bilo bivanje otrok v vrtcu v poletnih mesecih čim bolj prijetno. Take so želje tudi vas staršev, zato vas prosimo, da nam vrnete v oddelek anketo o času odsotnosti vašega otroka, izpisnico in rezervacijo če je mogoče do 15. 6. 2020 oz. ko boste tudi vi imeli ustrezne informacije. Na podlagi števila otrok bomo načrtovali ustrezno združevanje oddelkov in število zaposlenih.   Prosimo vas, da so ti podatki čim bolj realni, ker v nasprotnem primeru, delamo organizacijo dela tedensko in zato se spreminja načrtovano druženje oddelkov, igralnice in zaposleni.

Zavedamo se, da trenutno vsi delujemo v nepredvidljivi situaciji, želimo pa otrokom zagotoviti varnost, sprejetost in dobro počutje v vrtcu.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!                                                                             Vodstvo šole in vrtca