ŽV vrtec vpisujemo in vključujemo otroke od enega leta starosti (ne mlajših od 11 mesecev) do vstopa v šolo. Na podlagi prostih mest lahko vpis poteka celo leto.

Največ otrok sprejmemo v mesecu septembru, ko se sprostijo mesta zaradi odhoda starejših otrok v šolo. Razpisni rok za oddajo vlog za vpis otroka v vrtec je: 31. marec tekočega leta. Natečaj za vpis otrok v vrtec se objavi v občinskem glasilu in v drugih sredstvih javnega Dodatek k vlogi za vpisobveščanja.
Vloge za vpis v vrtec lahko dobite v vrtcu Sončni žarek, v posamezni enoti ali kliknite tukaj. Sprejem otrok poteka po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec Sončni žarek.

Otroka lahko izpišete z izpisnim listom, 30 dni pred izstopom iz vrtca.

»2. člen Stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 2,00 EUR na dan. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, v sorazmerni višini plačila za program vrtca. Starši otrok, za katere je Občina Velike Lašče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške ali zdravstvene odsotnosti otroka v skupnem trajanju največ 22 delovnih dni letno. Počitniško ali zdravstveno rezervacijo je možno koristiti največ v dveh delih kadarkoli v letu, pri čemer znaša minimalna odsotnost 10 delovnih dni. Za rezervacijo starši plačajo 2,6 EUR na dan odsotnosti. Starši so dolžni počitniško rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za uveljavitev zdravstvene rezervacije morajo starši vrtcu napovedati odsotnost na predpisanem obrazcu ter predložiti zdravniško potrdilo pred, med ali najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Staršem se rezervacija vrtca upošteva le pri tistem otroku, za katerega plačilo staršev ni financirano iz državnega proračuna. Starši otrok s stalnim bivališčem v drugih občinah, ki so vključeni v vrtec Sončni žarek, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do polne cene programa, s tem soglaša. Rezervacijo v enaki višini lahko uveljavljajo tudi starši s stalnim bivališčem v Občini Velike Lašče, ki imajo otroke vključene v vrtcih izven Občine Velike Lašče.«

Vloga za vpis
Vloga za izpis
Vloga za rezervacijo

Vloga za zdravstveno rezervacijo

Potrdilo o cepljenju

zadnje novice

Aktualne novičke

Sklep o določitvi cene programov

28.08.2023

Sklep o določitvi cene programov

Več...

Čakalna lista za sprejem v vrtec v šol. l. 2023/2024

15.06.2023

Čakalna lista za sprejem v vrtec šol. leto 2023/2024

Več...

Obvestilo - tabor Piran

24.05.2023

2.dan -vožnja z ladjico   1. dan  

Več...

Čakalna lista za sprejem v vrtec

25.04.2023

Čakalna lista za sprejem v vrtec šol. leto 2023/2024

Več...

NAUČIMO SE PLAVATI

07.03.2023

V ponedeljke smo pričeli s 10 urnim plavalnim tečajem za...

Več...

slicica 2