Oprostitev plačila staršev za vrtec v času od 1. 4. do 11. 4. 2021.

V času zaprtja vrtcev oziroma, ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.